Tag: Cloud Kitchen

วิเคราะห์ความร่วมมือคลาวด์คิทเช่น OR กับ LINE MAN ด้วยหลักการตลาด 7P

เป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจอยู่แล้วที่จะต้องมีการปรับตัวและสร้างโอกาสใหม่ ๆ เสมอใช่ไหมครับ วันนี้ผมจะมาเล่าถึง Case Study ที่ใกล้ตัวเรามาก ๆ ที่ทั้งปรับตัวและหาโอกาสจากความร่วมมือใหม่ ๆ

อ่านต่อ