Tag: Cheil

Peekaboo Mask ใช้ความน่ารักเข้าสู้ฝุ่น PM 2.5

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังเป็นวิกฤตที่ประเทศไทย ว่าแก้อย่างไรก็ไม่หาย และเด็กส่วนใหญ่ก็ไม่อยากใส่หน้ากากกันฝุ่นเหมือนกัน จนส่งผลให้บรรดาพ่อแม่เกิดความไม่สบายใจว่าจะปกป้องลูกน้อยจากฝุ่น PM 2.5 นอกบ้านที่ไม่มีเครื่องฟอกอากาศได้อย่างไร

อ่านต่อ