Tag: CANVAS

Data Thinking Canvas เริ่มจากคำถามที่ใช่แล้วค่อยไปที่ดาต้า

จาก Data Collection Canvas ในหนังสือ Data-Driven Marketing มาสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เป็น Data Thinking Canvas ที่ง่ายขึ้น กระชับขึ้น จากประสบการณ์ที่มากขึ้นตามกาลเวลา จากประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาหรือ

อ่านต่อ

Data Collection Canvas โมเดลสร้างแคมเปญเก็บ Data จากหนังสือ Data-Driven Marketing

วันนี้ผมขอเอา Data Collection Canvas หนึ่งหน้าสำคัญจากหนังสือ Data-Driven Marketing การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้ามาแชร์ให้เพื่อนๆ นักการตลาดที่สนใจเรื่อง Data ได้เอาไปเป็นแนวทางกรอบความคิดว่าจะทำแคมเปญการตลาดเพื่อเก็บ Data นั้นเราจะต้องเริ่มอย่างไร ในยุคของ​ Data-Driven

อ่านต่อ