Tag: Brand Buffet

ก้าวไปสู่การเป็น Top of Mind​ ด้วยการใช้​ Experience​ Marketing​

บทความนี้บอกเลยครับว่าไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อยากเขียนถึงจริงๆ​ กับแบรนด์​ Modernform​ ที่คิดนอกกรอบ​ เปลี่ยนการโฆษณา​แบบเดิมที่สร้างแค่​ Awareness​ มาเป็นกลยุทธ์​แบบ​ Experience​ Marketing​ ให้ผู้บริโภค​ได้มีโอกาสมาลองใช้สินค้าจริง​ ก่อนตัดสินใจซื้อ​  มาดูกันครับว่า​ ทางแบรนด์​จะสร้างประสบการณ์​ให้​ลูกค้า​ในรูปแบบ​ไหน เปิดประสบการณ์​จากการได้ลองใช้งานจริง ถ้าบอกว่าสินค้าของ

อ่านต่อ