Tag: Suntory

Suntory ทำให้การชนแก้วมีความหมายมากกว่าเดิม

การชนแก้ว เป็นธรรมเนียมของการดื่มทั่วโลกไม่แบ่งแยกชนชั้น เราต่างชนแก้วยินดีปรีดากันโดยไม่ถือตัว ผู้ใหญ่มักขอชนกับผู้น้อย หรือผู้น้อยจะขอชนกับผู้ใหญ่ในวงการดื่มก็ได้ แต่การชนแก้วจะมีความหมายยิ่งขึ้นอีก เมื่อ Suntory แบรนด์สุราชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น จัดงานสร้างคอนเสิร์ตให้กับการดื่ม โดยให้ผู้ดื่มทุกคนได้เป็นหนึ่งในนักดนตรีที่ช่วยกันบรรเลงเสียงเพลงให้กับงาน จากแก้วและน้ำแข็ง และปริมาณสุราในแก้ว ทำให้แต่ละแก้วให้เสียงที่แตกต่างกัน จะเปรียบเหมือนกับการดื่มก็ไม่ผิดที่บอกเป็นนัยว่าจะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้

อ่านต่อ
#การตลาดวันละโพล ผมอยากฟังปัญหาคุณ

ตอนนี้ธุรกิจคุณมีปัญหาอะไร ?