Tag: Saemaeul

ตัวเต็ง​ Attention Customer Service : ร้านอาหารเกาหลีเกาใจ Saemaeul (แซมาอึล)

ตัวเต็ง​ Attention Customer Service : ร้านอาหารเกาหลี เกาใจ Saemaeul (แซมาอึล) อย่าเพิ่งตกใจนะคะ ทุกคนไม่ได้เข้าผิดเว็บหรือมือลั่นผิดเพจ แต่การตลาดวันละตอนตัดสินใจเพิ่ม Content Series #การตลาดวันละร้าน

อ่านต่อ