Tag: Refurbished

Change Perception Strategy แคมเปญการตลาดเพื่อแก้ทัศนคติที่คนมีไม่ดีต่อสินค้า Refurbished ธุรกิจเรา

เมื่อ Perception ต่อการซื้อของมือสอง หรือของ Refurbished ที่เอาของเก่าเอามาซ่อมใหม่ไม่ถูกจริตคนส่วนใหญ่ที่ฝรั่งเศส งานนี้เว็บขายสินค้า Refurbished อย่าง Back

อ่านต่อ