Tag: Raja Rajammanar

สรุปรีวิวหนังสือ Quantum Marketing การตลาดควอนตัม

สรุปรีวิวหนังสือ Quantum Marketing การตลาดควอนตัม หนังสือเล่มนี้ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อปีก่อน และต้นปีนี้ก็ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว ถ้าให้สรุปสั้นๆ ว่า Quantum Marketing

อ่านต่อ