Tag: Politic

วิเคราะห์เจาะลึก Data ชัชชาติ แบบชัดๆ สรุป 5 กระแสสำคัญ จาก Google Trends

วันนี้การตลาดวันละตอนจะมาวิเคราะห์เจาะลึก Data ชัชชาติ แบบชัดๆ ถึงกระแส 5 ครั้งใหญ่ๆ ของชัชชาติ สุทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่คนนี้

อ่านต่อ