Tag: PODCAD Model

Data Collection Canvas โมเดลสร้างแคมเปญเก็บ Data จากหนังสือ Data-Driven Marketing

วันนี้ผมขอเอา Data Collection Canvas หนึ่งหน้าสำคัญจากหนังสือ Data-Driven Marketing การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้ามาแชร์ให้เพื่อนๆ นักการตลาดที่สนใจเรื่อง Data ได้เอาไปเป็นแนวทางกรอบความคิดว่าจะทำแคมเปญการตลาดเพื่อเก็บ Data นั้นเราจะต้องเริ่มอย่างไร ในยุคของ​ Data-Driven

อ่านต่อ

คุณคิดว่าปัญหา PM 2.5 ที่เชียงใหม่วิกฤตหรือยัง ?

#การตลาดวันละโพล ขอหนึ่งคำถามก่อนอ่านการตลาดวันละตอน แล้วเราจะเอาไปทำเป็น Infographic โชว์หน้าเพจให้รู้ด้วยกัน