Tag: Plastic Ocean Foundation

Trash Isles แคมเปญการตลาดกระตุกปัญหาวิกฤตขยะล้นโลก LAD Bible

Trash Isles แคมเปญการตลาดที่ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจปัญหาวิกฤตขยะล้นโลกจาก LAD Bible ด้วยการฉายภาพให้เห็นเกาะกลางทะเลที่ใหญ่ระดับจังหวัด แต่ทั้งเกาะนั้นคือกองขยะที่ลอยตัวมาเกาะตัวกันกลางมหาสมุทร อย่างที่รู้กันดีว่าทุกวันนี้ปัญหาขยะล้นเมืองคือปัญหาใหญ่ของทุกคนบนโลก ไม่ว่าจะอาศัยอยู่มุมไหนประเทศไหน อย่างน้อยๆ คุณก็ต้องได้รับผลกระทบจากขยะเหล่านี้กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ รวมไปถึงความเป็นอยู่ของคนและสัตว์ทั้งบนบกและในน้ำ วันนี้การตลาดวันละตอนเลยมีหนึ่งแคมเปญไอเดียเก๋ที่เอาปัญหาวิกฤติขยะนี้มาจัดทำแคมเปญการตลาดดีๆ

อ่านต่อ
#การตลาดวันละโพล ผมอยากฟังปัญหาคุณ

ตอนนี้ธุรกิจคุณมีปัญหาอะไร ?