Tag: PAX IT

IKEA ขายตู้เสื้อผ้า PAX ด้วยการไป Collaboration กับเว็บช้อปเสื้อผ้าออนไลน์

กลยุทธ์การร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ หรือที่เรียกว่า Collaboration Strategy กำลังมาแรงขึ้นทุกที เหมือนที่ IKEA ร่วมมือกับ Weare.de เว็บช้อปเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ชื่อดังของประเทศเยอรมนี

อ่านต่อ