Tag: National Science Day

อพวช. ชวนร่วมกิจกรรม “Curiosity WOW @ Science Square Bangkok” ฟรี! ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดพื้นที่จัดเต็มความสนุกให้คนกรุงเทพฯ ฟรี! ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ กับกิจกรรม

อ่านต่อ