Tag: Loomia

Loomia ผ้าอัจฉริยะ Smart clothes

ลองจินตนาการดูสิว่า ถ้าชุดที่คุณใส่มาวันนี้สามารถเก็บข้อมูลได้เหมือน Smart watch ทั้งหลายจะเป็นอย่างไรด้วย Loomia เนื้อผ้าอัจฉริยะ Smart Clothes คุณอาจจะรู้จาก

อ่านต่อ