Tag: Legal

Contract Translator แปลภาษากฏหมายที่เข้าใจยากให้กลายเป็นง่าย ด้วย AI

Contract Translator เครื่องมือแปลภาษากฏหมายที่น้อยคนอ่านจะเข้าใจให้กลายเป็นภาษาชาวบ้านที่ไม่ว่าใครอ่านก็เข้าใจได้ เพื่อปกป้องผู้บริโภคที่เป็นชาวบ้านธรรมดาให้รู้เท่าทันข้อความที่แสนซับซ้อนซ่อนอยู่ในภาษากฏหมายในสัญญาที่ทำกับบริษัทยักษ์ใหญ่ ให้รู้เท่าทันว่าจริงๆแล้วเราต้องเสียเปรียบอะไรบ้างก่อนเซ็น หรือเรียกร้องอะไรได้บ้างหลังเซ็นไปแล้วและเกิดปัญหา Reclame Aqui สำนักงานปกป้องผู้บริโภคที่ประเทศบราซิลได้รับจดหมายร้องเรียนจากผู้บริโภคในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 400,000

อ่านต่อ