Tag: Exclusive​ Content​

Experience​ Marketing​- Nike สร้าง​ Exclusive​ Content​ ให้เหมือนได้เทรนกับโค้ชซุปเปอร์สตาร์

Experiential marketing คือ กลยุทธ์ในการเชื่อมสัมพันธ์กับผู้บริโภค ผ่านการสร้างประสบการณ์จากแบรนด์​ ไม่ว่าจะเป็นการใช้​product sampling การใช้​ immersive experience ไปจนถึงการการจัดงาน​ Event​ หรือ pop-up store

คุณชอบบินสายการบินอะไร ?

#การตลาดวันละโพล อยากรู้ว่าเพื่อนๆ นักการตลาดชอบบินสายการบินอะไรกัน
ตอบเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็น Data หน้าเพจให้ครับ