Tag: electricity

เทคโนโลยี ลิฟท์วันนี้สามารถคุยกันได้เองแล้ว

เทคโนโลยี ลิฟต์สมัยนี้เค้าคุยกันได้แล้วนะ คุณรู้มั้ย? ครับ “ลิฟต์” ที่เรากดขึ้นลงกันเป็นประจำในวันทำงานนั่นแหละครับ ที่ผมกำลังพูดถึงว่าลิฟต์สมัยนี้เค้าคุยกันเองได้แล้วนะครับ เพราะในยุค IoT ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อและเชื่อมโยงถึงกันได้

อ่านต่อ

การขาย พลังงาน แลกเงิน เมื่อผู้ใช้สามารถขายพลังงานคืนให้กับผู้ผลิตได้

การขาย วันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการขายในบทบาทผู้ซื้อ ซื้อ ผู้ขาย ขาย เสมอไป เพราะวันนี้ ผู้ซื้อก็สามารถขายพลังงานให้กับผู้ผลืตได้เช่นกัน เมื่อตั้งแต่วันนี้ “เงิน”

อ่านต่อ