Tag: Edutainment

เทรนด์แรงต่อเนื่อง เมื่อ Edutainment เข้ามายกระดับการเรียนรู้กับ #TikTokUni

จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ระบบการเรียนการสอนทั่วโลกได้รับผลกระทบ สถานการณ์ล็อคดาวน์ประเทศ ส่งผลให้เกิดการปิดโรงเรียนชั่วคราว จากสถิติของไทยพบว่ามีจำนวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในปี 2564 มากถึง 238,707 คน นอกจากนี้การเรียนรูปแบบออนไลน์ในช่วงล็อกดาวน์ยังทำให้เด็กและเยาวชนต้องเผชิญปัญหาความรู้ถดถอย  แต่อย่างไรก็ตาม โลกออนไลน์ก็ได้เปิดโอกาสใหม่ให้แก่เด็กๆ รวมถึงผู้คนที่ใฝ่หาความรู้ทั่วโลก และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาเพิ่มพูนองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะการเรียนในรูปแบบออนไลน์สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ สะดวก รวดเร็วและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากทั่วโลกมาสู่ดีไวซ์ที่มี จึงสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ  โดยสถิติการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์จาก Globish Kids พบว่าจำนวนนักเรียนในเดือนมีนาคม 2563 เพียงเดือนเดียว เพิ่มขึ้น 140 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาส และการปรับตัวของผู้คนที่มีต่อระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน Edutainment on TikTok เมื่อความรู้

Edutainment Marketing เบาหวานไม่เบาใจ กับการ Localize ให้ถูกใจคนไทยไม่เบา

สืบเนื่องจากการระบาดครั้งใหญ่ของโรค COVID-19 ปีที่ผ่านมานับว่าเป็นปีที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด คนเริ่มตื่นตัวและตอบรับวิถีชีวิตที่ต้องคอยหารข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและโรคต่างๆอยู่เสมอ  For Your Sweetheart หรือที่รู้จักกันในชื่อ เบาหวานไม่เบาใจ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการสุขภาพ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นจากยอดวิวของ edutainment Video หรือจำนวนคนที่เข้าชม

คุณคิดว่าจะใช้งบการตลาด
กับช่องทางไหนมากที่สุดในปีนี้

ถ้าใจดีช่วยแชร์ข้อมูลให้หน่อยนะ

#การตลาดวันละโพล วันละคำถามกับการตลาดวันละตอน