Tag: DNA

เพราะ DNA ของคุณไม่เหมือนใคร ถึงเวลาที่คุณควรใช้ชีวิตแบบ Personalized ตาม DNA คุณ

ก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนถึงเรื่อง เที่ยวแบบ Personalization คือการเที่ยวตามรอย DNA ของเราที่ไม่เหมือนใคร มาวันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงแคมเปญการตลาดใดๆ แต่จะมาแชร์ประสบการณ์การตรวจ DNA ของตัวเองจนออกมาเป็นรายงานหนึ่งเล่มที่ชื่อว่า

อ่านต่อ