Tag: DNA

เพราะ DNA ของคุณไม่เหมือนใคร ถึงเวลาที่คุณควรใช้ชีวิตแบบ Personalized ตาม DNA คุณ

ก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนถึงเรื่อง เที่ยวแบบ Personalization คือการเที่ยวตามรอย DNA ของเราที่ไม่เหมือนใคร มาวันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงแคมเปญการตลาดใดๆ แต่จะมาแชร์ประสบการณ์การตรวจ DNA ของตัวเองจนออกมาเป็นรายงานหนึ่งเล่มที่ชื่อว่า Personalized Genetic Report ที่จะบอกให้รู้ว่าต่อจากนี้ไปผมควรต้องใช้ชีวิตกินอยู่อย่างไร ออกกำลังกายอย่างไร

คุณคิดว่าจะใช้งบการตลาด
กับช่องทางไหนมากที่สุดในปีนี้

ถ้าใจดีช่วยแชร์ข้อมูลให้หน่อยนะ

#การตลาดวันละโพล วันละคำถามกับการตลาดวันละตอน