Tag: Carlendars Marketing

Carlendars Marketing การตลาดยุคใหม่ใช้ปฏิทินเพิ่มยอดขาย

Carlendars Marketing เมื่อธุรกิจขายอาหารเพื่อสุขภาพแบบเดลิเวอรีนาม Fotawa ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนเมืองที่มีความรู้และใส่ใจเรื่องสุขภาพ แต่กลับพบว่าคนกลุ่มนี้นั้นกลับมีเวลาว่างน้อยกว่าคนกลุ่มอื่นๆเป็นไหนๆ เพราะด้วยปฏิทินงานที่รัดตัวแบบชุกชุม ประชุมเช้ายันเที่ยง เที่ยงยันบ่าย หรือบ่ายยันเย็น

อ่านต่อ