Tag: BRAND IQ

100 อันดับสินค้าขายดีบน E-Commerce ในช่วงล็อคดาวร์ COVID-19 ที่สิงค์โปร

รายงาน 100 อันดับสินค้าขายดีบน E-Commerce ในช่วงต้นปี 2020 จากการล็อคดาวน์เพราะ COVID-19 ที่ประเทศสิงค์โปร จากรายงานของ BRAND IQ ถึง Insight พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนสิงค์โปรที่เปลี่ยนไปตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส

อ่านต่อ