Tag: AI Course

เรียนเถอะ อยากแนะนำ AI Course สำหรับ Marketer ที่ได้เซอร์ ปี 2024

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับมาอีกครั้งหลังจากที่นิกห่างหายไปซุ่มทำวิจัย และอ่านนู่นนี่นั่นเพิ่มเติม,, ก่อนอื่นต้องขอกล่าวว่า Happy New Year 2024, wishing you all the best นะคะ^^ คิดว่าหลังจากที่ทุกท่านได้ชาร์จแบตกันในช่วงวันหยุดปีใหม่เรียบร้อยแล้ว

คุณชอบบินสายการบินอะไร ?

#การตลาดวันละโพล อยากรู้ว่าเพื่อนๆ นักการตลาดชอบบินสายการบินอะไรกัน
ตอบเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็น Data หน้าเพจให้ครับ