Tag: Absolut Vodka

Absolut Vodka เพ้นท์ตึกเพื่อลดมลพิษ pm 2.5

โฆษณาเพื่อลดมลพิษ pm 2.5 เมื่อ Absolut Vodka อาสาแก้ปัญหามลพิษทางอากาศด้วยการเพ้นท์ตึกทั่วเมือง ด้วยเทคโนโลยีสีพิเศษที่เปลี่ยนอากาศเป็นพิษให้กลายเป็นมิตรกับทุกคน เมื่อปัญหาอากาศเป็นพิษไม่เป็นมิตรต่อการหายใจ โดยเฉพาะตามเมืองหลวงหรือหัวเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยรถยนต์ที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหานี้

อ่านต่อ

Absolut Vodka ท้าพิสูจน์ ความโปร่งใสไม่มีอะไรหมกเม็ด

ด้วยวีดีโอโฆษณาบอกเล่ากรรมวิธีการผลิตตั้งแต่ปลูกยันบรรจุขวดพร้อมขาย แบบพนักงานก็โปร่งใสไม่ใส้เสื้อผ้าปิดบังใดๆทั้งสิ้น เพราะโลกเราในวันนี้เต็มไปด้วยแบรนด์หรือองค์กรมากมายที่ซ่อนความลับดำมือไว้เบื้องหลังฉากหน้าการโฆษณาที่สวยงาม ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อโฆษณาที่ดูดีเกินไป เหมือนกับคำที่ว่า too good to be true….

อ่านต่อ