Tag: Visual Graphic

Freepik อัปเดต Graphic Design Trends 2024 ชาวกราฟิกห้ามพลาด!

ในปี 2023 เราเห็นเทรนด์ใหม่ ๆ มากมายเกิดขึ้นในโลกแห่งการออกแบบ ประกอบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI ทำให้วงการการออกแบบนั้นพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด วันนี้จึงขอนำ Graphic Design Trends 2024 by Freepik

คุณชอบบินสายการบินอะไร ?

#การตลาดวันละโพล อยากรู้ว่าเพื่อนๆ นักการตลาดชอบบินสายการบินอะไรกัน
ตอบเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็น Data หน้าเพจให้ครับ