Tag: VGI

5 Highlight เพื่อนักการตลาดจากงาน VGI Media Effectiveness 2024

สรุป 5 Highlight เพื่อนักการตลาดจากงาน VGI Media Effectiveness 2024 สวัสดีนักการตลาดและนักอ่านทุก ๆ คนนะครับ บทความนี้เป็นการรวบรวมและสรุปเนื้อหาจากงาน VGI Media Effectiveness

คุณคิดว่าจะใช้งบการตลาด
กับช่องทางไหนมากที่สุดในปีนี้

ถ้าใจดีช่วยแชร์ข้อมูลให้หน่อยนะ

#การตลาดวันละโพล วันละคำถามกับการตลาดวันละตอน