Tag: vashi

Customer Experience – ให้การซื้อแหวนเพชรของคุณ กลายเป็นเรื่องพิเศษของความทรงจำ

แหวนเพชรนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนและสัญลักษณ์ของคู่แต่งงาน แต่ในปัจจุบันคู่รักมักไม่เห็นความสำคัญของการแต่งงาน และก็เลื่อนเวลาการแต่งงานออกไปมาก และส่วนใหญ่มักจะอยู่ด้วยกันไปเลยมากกว่าเมื่อเทียบกับสมัยก่อน นั่นจึงทำให้เพชรก็ถูกมองว่าไม่ได้เลอค่ามากเท่าสมัยรุ่นพ่อแม่เรา คนรุ่นใหม่กลับมองว่ามันก็คือหินราคาแพวก้อนนึงเท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเพชรมากมาย ยกตัวอย่างเข่น ภาพยนต์เรื่อง Blood

อ่านต่อ