Tag: UPS

Data-Driven Logistics แค่ UPS ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายก็เพิ่มกำไรได้ 400 ล้านดอลลาร์

เมื่อบริษัทขนส่งระดับโลกของอเมริกาอย่าง UPS สามารถประหยัดต้นทุนไปได้กว่า 400 ล้านดอลลาร์ ด้วยการวิเคราะห์ Data จนพบว่าแค่ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายก็สามารถเพิ่มกำไรให้บริษัทได้มหาศาล ลองมาดูเคสการใช้ Data-Driven Logistics ของระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า ORION จาก UPS