Tag: UOB

เมื่อถึงคราวยุค Experience Driven เจาะลึกแนวคิดธนาคารดิจิทัล TMRW V3.0

การตลาดในยุคปัจจุบันนั้นไปไกลมากกว่า แนวคิด 4P หรือ 5P แบบเดิมที่ทุกคนคุ้นชินกัน แต่จะต้องเข้าใจในมุมมองของประสบการณ์ผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากขึ้นและลึกซึ้งมากขึ้น ต้องศึกษาลงไปให้ลึกถึงพฤติกรรม ความชอบ ไลฟ์สไตล์และข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มผู้บริโภคเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำไปต่อยอดในการทำตลาดให้ประสบความสำเร็จได้ เพราะเราอยู่ในยุค Experience-Driven ที่ประสบการณ์เป็นตัวกำหนดนั่นเอง แต่จะทำอย่างไรให้แบรนด์ดัง สินค้าได้รับความสนใจ?

อ่านต่อ