Tag: twitch

Burger King Hijack – เปลี่ยนการ Donate เป็นค่าพื้นที่ Ad กับ Gamers

ที่ผ่านมา เราจะเห็นว่า Burger King เป็นแบรนด์ที่สนุก กล้าเล่น กล้าลองอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอใช่ไหมคะ ล่าสุดเค้าก็มีไป Hijack ระบบการบริจาคเงินกับเหล่า Gamers บนแพลตฟอร์มออนไลน์ Twitch แล้วเปลี่ยนการบริจาคเงิน Support Streamers ธรรมดาๆ ให้กลายเป็นการจ่ายเงินซื้อ Ads ไปแบบง่ายๆ เลย

อ่านต่อ