Tag: TikTok Report

เจาะลึกแรงขับเคลื่อนการสร้างคอมมูนิตี้ -TikTok What’s Next Report 2022

ในปี 2021 ที่ผ่านมา TikTok ยืนหนึ่งในการของการสร้างสรรค์เทนต์สั้น ที่เป็นพื้นที่สำหรับการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น การเต้น ให้ความบันเทิง ให้ความรู้

อ่านต่อ