Tag: TikTok Challenge

Tesco UK สร้าง Viral Content โดยการทำ TikTok Challenge ในการส่งเสริมการขายที่ฉลาดมาก

เนื่องจาก TikTok ถูกอ้างว่าเป็นช่องทางโซเชียลมีเดีย ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก และหลายแบรนด์ศักยภาพที่จะเข้าไปสร้างตัวตนอยู่ในนั้น แต่ก็น้อยมากที่แบรนด์จะได้รับความสนใจเมื่อเข้าไปสร้าง Content ในนั้น วันนี้ปลื้มไปเจอห้าง Tesco

อ่านต่อ