Tag: television

เมื่อ Samsung ทำทีวีเพื่อคนตาบอดสีครั้งแรกของโลก

#Problem ปัญหาตาบอดสีในคนกลุ่มหนึ่งบนโลกเป็นปัญหาที่ค้างนามานาน เมื่อปัญหาตาบอดสีคือปัญหาที่ความรู้ในวันนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ในส่วนหนึ่ง และ Samsung มองเห็นปัญหาที่จะกลายเป็นโอกาสที่ดีของแบรนด์ขึ้นมา เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้เกิดกับทุกคน #MarketingSolution ด้วยการทำงานร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ กับ Samsung ร่วมกันสร้างแอพที่ตรวจวัดค่าการรับรู้สีที่แตกต่างกัน

อ่านต่อ