Tag: SMART Goal

SMART Goal สำหรับการเป็นนักการตลาดที่ดีขึ้น

การวางแผนในหลายๆ เรื่องในบริษัท บางครั้งแผนที่ทำก็พังไม่เป็นท่าไม่สำเร็จอย่างที่คิดไว้ นั่นก็อาจจะเกิดจากวางแผนที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน เกิดความสับสนระหว่างทีม หรือเรียกว่าการทำงานที่ไม่เป็นระบบ จึงทำให้นักการตลาดต้องหันมาใช้หลัก SMART Goal เพื่อให้เป้าหมายสำเร็จได้จากการวางแผนที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ ความหมายของหลักการ SMART SMART ย่อมาจากคำว่า

อ่านต่อ