Tag: smart bag

นี่คือ Twyst กระเป่าช้อปปิ้งอัจฉริยะ ที่ทำให้ทุกการช้อปเป็นเรื่องง่าย

Twyst บริษัทสตาร์ทอัพที่เข้ามาทำให้ประสบการณ์การช้อปเป็นเรื่องง่าย ด้วย Smart Bag กระเป๋าใส่ของอัจฉริยะ ที่ทำนักช้อปไม่ต้องต่อแถวรอคิวจ่ายเงินอีกต่อไป โดยร้านค้าที่ใช้ Smart Bag

อ่านต่อ