Tag: Shattering Beauty Stereotypes

Dove กับโฆษณาชุดใหม่ที่ชวนผู้หญิงตั้งคำถามกับโฆษณาส่วนใหญ่

เมื่อ Dove ตั้งคำถามอย่างท้าทายกับสังคมว่าทำไมภาพผู้หญิงในโฆษณาส่วนใหญ่ถึงไม่ใช่ผู้หญิงส่วนใหญ่ในชีวิตจริง ภาพโฆษณาที่สวยเกินจริง ขาวเกินจริง ผอมเกินจริง ผมบลอนด์เกินจริง อ่อนหวานเกินจริง เซ็กซี่เกินจริง ให้ลองมามองดูความสวยที่แท้จริงของผู้หญิงจริงๆที่มีความแตกต่างและหลากหลายในสังคมจริงๆกันบ้าง

อ่านต่อ