Tag: Shareable

6 Personas of Sharers, 6 คาแรคเตอร์ของนักแชร์ที่นักการตลาด New Gen ต้องรู้

ก่อนจะทำ content หรือ campaign ให้คนอยากแชร์ นักการตลาด New Gen ควรรู้ก่อนว่าคาแรคเตอร์ของนักแชร์นั้นมีกี่แบบ และเหตุผลของการแชร์ของแต่ละกลุ่มนั้นต่างกันไปอย่างไร

อ่านต่อ