Tag: Royco

Breakvertising การตลาดมิติใหม่ของการโฆษณาจาก Royco

ปัจจุบันผู้บริโภคนั้นให้ความสนใจในตัวโฆษณาน้อยลงมาก บางคนอาจรำคาญจนถึงขั้นเลือกที่จะข้ามหรือหลีกเลี่ยงการชมไปเสียอย่างนั้น ทำให้แบรนด์ต่างๆ จำเป็นต้องหากลยุทธ์ในการทำการตลาดเหมาะจะใช้กับการสร้างโฆษณา เพื่อให้คนกลับมาสนใจในสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ซึ่ง Contextual Marketing ก็เป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจไม่น้อย วันนี้

อ่านต่อ