Tag: Reverse Marketing

Reverse Marketing กับ แคมเปญที่คนกด Skip มากที่สุดในโลก

ในวันนี้เบสเอาแคมเปญที่ใช้ Reverse Marketing การตลาดย้อนกลับที่ไม่อยากทำตามอย่างสิ่งที่คนอื่น ๆ พยายามทำกันมาเล่าให้ฟังครับ โดยเราจะเน้นไปที่เรื่องของการอยากเอาชนะการกดปุ่ม Skip ของคนดูวิดีโอ ที่มันจะขึ้นมาเมื่อครบ

อ่านต่อ