Tag: reserce

Research จาก Adobe ที่เผยว่าทำอย่างไร ให้คนอยากมาทำงานกับเรามากขึ้น

วันนี้เอาข้อมูล Research จาก Adobe ว่าด้วยคนทำงานในปัจจุบันต้องการอะไร คิดยังไง และรู้สึกยังไง เผื่อว่าใครที่กำลังจะจับกลุ่มคนทำงานในเมืองอยู่ จะได้เห็นภาพที่กว้างขึ้น และบริษัททั้งหลายจะได้รู้ว่าควรจะปรับตัวยังไงให้คนเก่งๆอยากมาทำงานกับเรามากขึ้น

อ่านต่อ