Tag: Quinine

เมื่อ Thomas Henry Tonic ชื่อดังกลายเป็นสเปรย์ไล่ยุง

Thomas Henry เครื่องดื่มโทนิคต้องการเอาใจขาดื่มที่ต้องพบกับปัญหายุงกวนใจ เพราะส่วนใหญ่ชอบดื่มกันกลางแจ้งเพื่ออรรถรสที่มากกว่า ก็เลยเอาจุดขายของเครื่องดื่มตัวเองที่มีส่วนผสมของ Quinine มากกว่าคู่แข่งทั้งหมดในตลาด และส่วนผสมนี้เองที่ยุ่งไม่ชอบโดยธรรมชาติ มาบอกให้ผู้คนรู้ว่าวันนี้นอกจากดื่มเอาสนุกยังสามารถใช้ไล่ยุงได้อีกด้วย… ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์เสริมหัวฉีดที่เข้ากับขวดของตัวเอง

อ่านต่อ