Tag: public art

World’s largest virtual exhibition อาร์ตกันทั้งเมือง กับ Democratisation

ลองคิดดูเล่นๆ ว่าพิพิธภัณฑ์ หรือแกลอรีถูกปิดแบบถาวรแล้วเราจะไปเสพงานศิลปะกันที่ไหน ศิลปินจะให้พื้นที่ไหนในการแสดงออกทางความคิด เรื่องนี้ฟังดูอาจจะไม่ใช่ปัญหายิ่งใหญ่ระดับชาติ แต่ก็เป็นปัญหาสำคัญในแง่ของการปลอบประโลมจิตใจของคนในเมืองได้ ถ้าเกิดแบบนี้ดับบ้านเมืองเราจริงๆ คิดว่าเราจะมีวิธีแก้ไขกันอย่างไร?  ใช้สื่อ Out

อ่านต่อ