Tag: mosquito-repellent

การตลาดวันละตอน Smart Phone ไล่ยุง!

การตลาดวันละตอน ว้าว ! มาตั้งแต่ตัวสินค้า สมาร์ทโฟนสมัยนี้ไล่ยุงได้แล้วนะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่านี่คือเรื่องจริง เมื่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ LG ที่วางขายในประเทศอินเดีย มาพร้อมนวัตกรรมใหม่ที่สามารถไล่ยุงให้ได้ด้วย

อ่านต่อ