Tag: MLP

MVP vs MLP สร้างของที่ “ใช่” อาจจะไม่พอ ต้องเป็นของที่ “รัก” ด้วย

การทำธุรกิจในปัจจุบันเน้นที่ลูกค้า เพราะฉะนั้นการคิดหรือทำอะไรจะไม่ตั้งอยู่ในสมมุติฐานของการอยากทำของฝั่งธุรกิจอย่างเดียว แต่ต้องคิดถึงการทำของที่ลูกค้าต้องการ อยากได้ ใช้แล้วตอบโจทย์ หรือ แก้ปัญหาให้เค้าได้ ดังนั้น การที่เราใช้เวลาสั้นในการสร้างของ MVP

อ่านต่อ