Tag: MartechThai

ถ้ามีงบปีละ 50 ล้าน เราจะใช้ Martech อะไรดี

EPนี้ ผมอยากออกแบบชุดเทคโนโลยีการตลาด หรือที่เรียกกันว่า Martech Stacks ด้วยงบประมาณ 50ล้านต่อปี โดยการใช้ Technology suit จากบริษัทชั้นนำต่างๆมาประกอบเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพว่า ด้วยการลงทุนระดับนี้ เราจะได้ประโยชน์ด้านการตลาดแบบไหนบ้าง

อ่านต่อ

มีเงิน 0 บาท ใช้ Martech ได้ไหม : Zero Budget Marketing Automation

เข้าสู่โลกของ Martech ด้วยเงิน 0 บาท : Zero Budget Marketing Automation

ถ้าพูดถึง Martech หรือ Marketing Automation หลายๆคนมักจะนึกถึง
– เครื่องมือแพงๆ จากบริษัทระดับโลก
– เป็นเครื่องมือที่ทำเพื่อบริษัท Enterprise ใหญ่ๆเท่านั้น
– ใช้งบประมาณ 6 หลักขึ้นไป
– ต้องจากบริษัท Consult เพื่อ Deploy ระบบ

อ่านต่อ