Tag: LaCroix

LaCroix กลยุทธ์การสร้าง Micro-Influencers เปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นแฟน

จากกระแส Micro-Influencers ที่นับวันยิ่งร้อนแรงไม่มีหยุด จนกลายเป็นสื่อกระแสหลักหรือ Mainstream ไปแล้วในวันนี้ แต่ทำไมยังเห็นหลายแบรนด์ใช้ Micro-Influencers แบบไร้กลยุทธ์ หรือที่เห็นบ่อยสุดคือให้กิน

อ่านต่อ