Tag: KBank SOS

สรุปประเด็นสำคัญในงาน KBank SOS : Seminar on Stage ในมุมมองที่ปรึกษาด้านการตลาด Part 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจาก Workpoint ให้เข้าร่วมงานสัมนาด้าน digital marketing

อ่านต่อ