Tag: Hard Skills

“รู้รอบ รู้ลึก” แบบ T-Shaped & M-Shaped Skills ทักษะที่คนทำงานทุกระดับต้องมี

เคยมีคำถามว่า ถ้าเราในฐานะผู้นำลงทุนใน “คน” หรือ “พนักงาน” แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป กับ ถ้าเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยในพนักงานของเรา แล้วเขาอยู่กับเราตลอดไป ถ้าเป็นเพื่อนๆ

อ่านต่อ