Tag: femvertising

จิตวิทยาการตลาด – lululemon เปลี่ยนความคิดฝังหัว กับนิยามความ “แมนๆ” 

เชื่อไหมครับว่าสมองของมนุษย์นั้นก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์นั่นก็คือการเก็บความทรงจำ ทั้งในแง่ของเกี่ยวกับพฤติกรรมของเรา ความเชื่อของเรา ความหวัง และความหวาดกลัว ซึ่งอะไรก็ตามที่จำฝังหัวไปแล้ว ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสิ่งนั้น  แต่วันนี้ การตลาดวันละตอนจะพามาดู Case

อ่านต่อ