Tag: Fastwork

ขายของออนไลน์อย่างไรให้คนเห็นด้วยการทำโฆษณา Google Ads

ย้อนกลับไปสัก 40 50 ปีที่แล้ว ถ้าใครจะเริ่มต้นขายสินค้าอะไรสักอย่าง นอกจากต้องมีเงินทุนมาก ต้องหาหน้าร้านลงแล้ว ยังต้องเสียเวลาเดินทางไปหาสินค้ามาขายด้วยตนเองอีก ซึ่งเป็นอะไรที่ยุ่งยากพอสมควร แต่ตอนนี้วงการอีคอมเมิร์ซหรือการค้าขายผ่านทางโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

อ่านต่อ