Tag: Facebook Page

นักการตลาดต้องรู้! ลูกค้าต้องการอะไรจาก Facebook Page ?

ทั้งแบรนด์และสื่อมวลชนที่ลงสนามออนไลน์ต่างเลือก Facebook Page มาเป็นอีก 1 ช่องทางการสื่อสารและทำการตลาด ในบทความนี้เราจะมารีเช็กไปพร้อม ๆ กันว่า วันนี้เพจของนักการตลาดตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการจาก

อ่านต่อ